پنج نکته کلیدی جهت سالم نگه داشتن غذاها و دور نگه داشتن عفونت های گوارشی در فصل تابستان

***********************************************

اول: رعایت نکات بهداشتی.
» دستهای خود را قبل و در حین آماده کردن مواد غذایی کاملاً با آب و صابون بشویید.

» بعد از رفتن به دستشویی دستهای خود را با آب و صابون مایع بشویید.

» تمام سطوح و وسائلی که برای آماده کردن غذا بکار می رود کاملاً شسته شوند.

» محیط آشپزخانه باید کاملاً عاری از حشرات و سایر حیوانات باشد.


دوم: مواد غذایی خام و پخته شده را کاملاً جدا از هم نگهداری کنید.
» انواع گوشتهای (گوسفند- گاو- مرغ- ماهی ) خام از گوشتهای پخته شده کاملاً جدا باشند.

» وسائلی که برای آماده کردن گوشتهای خام بکار می رود مانند چاقو، تخته آماده سازی گوشت و سایر وسائل کاملاً مجزا از وسائل مورد استفاده برای بریدن گوشتهای پخته باشد.

» مواد غذایی پخته شده و خام باید در ظرفهای جداگانه نگهداری شوند.


سوم: آماده کردن مواد گوشتی
» انواع مواد گوشتی و تخم مرغ و غذاهای دریایی باید کاملاً پخته شوند.

» درجه حرارت پختن مواد غذایی باید بین 70 درجه سانتی گراد برای مواد گوشتی برسد.

» جهت گرم کردن مجدد مواد غذایی آن را بطور کاملاً گرم شده مصرف کنید.

چهارم: درجه حرارت مناسب نگهداری مواد غذایی
» غذای پخته شده نباید بیش از دو ساعت در محیط بیرون از یخچال نگهداری شود.

» غذاهای پخته شده فورا در یخچال ترجیحا در درجه حرارت زیر 5 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

» مواد غذایی پخته مانده {که زمان طولانی مانده ودر سالم بودن آن شک دارید} ، مصرف نکنید.


پنجم: مصرف آب آشامیدنی و مواد خام
» از آب آشامیدنی سالم (ترجیحاً آب های معدنی معتبر) استفاده کنید و یا آب را بجوشانید.

» مواد لبنی پاستوریزه استفاده کنید.

» میوه و سبزیجات را خیلی خوب بشوئید خصوصاً اگر آنها را خام مصرف می‌کنید.

» مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته استفاده نکنید.


منبع:http://www.modares.ac.ir